• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola polityki fiskalnej w zapewnieniu równowagi budżetowej.

Geodezja jest nauką powiązaną z wieloma sferami. Z usług geodezyjnych wykorzystują chociażby budowlańcy, którzy po skończeniu budowy są oprawieni do wykonania szczególnej inwentaryzacji powykonawczej, której z kolei częścią są dogłębne pomiary powykonawcze. Co więcej, geodezja ma prawo się oraz dla nas okazać wybitnie znacząca, szczególnie jeżeli w najbliższym czasie planujemy zająć się na przykład rozdzielaniem nieruchomości – ANCHOR. Wtenczas skorzystanie z kompetentnych usług geodezyjnych będzie wyraźnie konieczne. Na szczęście dzisiaj na naszym polskim rynku działa całkiem dużo kompetentnych biur geodezyjno – kartograficznych, oferujących różnorodnego typu usługi. Coraz więcej ludzi korzysta na przykład z usług tyczenia, pomiarów powierzchni lokali czy inwentaryzacji geodezyjnej. Modne staje się także zasięgnięcie pomocy geodety w celu stworzenia fachowej mapy do celów projektowych, która jest niezbędnym dokumentem przy rozmaitych projektach wymagających zgłoszenia lub też zyskania pozwolenia na konstrukcję.

1. Więcej informacji

2. Wiadomości

3. Jak to zrobić

4. Wskazówki

5. Aktualności

Categories: Finanse

Comments are closed.